Wjazd do Wielkiej Brytanii za okazaniem paszportu

1 lutego 2020 roku na podstawie umowy wyjścia Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściła Unię Europejską. Dodatkowo od dnia 1 lutego 2020 r. wszedł w życie okres przejściowy, który trwa do 31 grudnia br. Od 1 stycznia 2021 roku okres przejściowy wygasa a wraz z nim wchodzą w życie nowe zasady m.in. będzie to podróżowanie na wyspy z okazaniem paszportu. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest nadal traktowane przez UE jako państwo członkowskie. Dodatkowo nadal obowiązuje swobodny przepływ osób. Natomiast w okresie przejściowym brak jest przedstawicieli rządu brytyjskiego w instytucjach unijnych. Wielka Brytania może zawierać zupełnie nowe umowy i porozumienia, ale te z kolei będą mogły wejść w życie dopiero po zakończeniu tego okresu.

flag-3817874_1920

Brytyjski rząd zgodnie z postulatami polskiej służby konsularnej przedłużyły okres podróżowania do Wielkiej Brytanii za okazaniem jedynie dowodu osobistego do końca września 2021 roku. Jak poinformowała ambasada RP w Londynie od dnia 1 października 2021 r. wjazd do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie możliwy jedynie za okazaniem ważnego paszportu. Pomimo pandemii koronawirusa i wprowadzonych z tego powodu ograniczeń, polscy konsulowie zwiększają liczbę dostępnych wizyt. Dodatkowo uruchomiono specjalny dyżur konsularny w Birmingham, gdzie już są przyjmowane wnioski paszportowe. Ambasada poinformowała również o tym, że osoby posiadające status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w ramach systemy EU Settlement Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły wjeżdżać do Wielkiej Brytanii używając nadal dowodu osobistego. Możliwe to będzie przynamniej do 31 grudnia 2025 roku.

Obecnie nadal trwają negocjacje dotyczące umowy o przyszłych relacjach unijno-brytyjskich, w październiku odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy negocjatorami, ale nadal wiele kwestii pozostaje do wyjaśnienia.

Powiązane artykuły