Wyjazd z kraju na dłużej niż 6 miesięcy

podróż samolotem

Jak zgłosić wyjazd za granicę na dłużej 6 miesięcy lub na stałe oraz powrót z zagranicy?

W przypadku wyjazdu za granicę Polski na dłużej niż 6 miesięcy albo wyjazdu z Polski na stałe, należy dokonać zgłoszenia najpóźniej w dniu, w którym opuszcza się kraj.

podróż samolotem

Wyjazd za granicę musi zgłosić każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje powrócić do kraju. Zgłoszenia musi także dokonać każdy polski obywatel, który planuje wyjechać z Polski na stałe. Zostaje on wówczas automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu czasowego lub stałego. Wyjazd może zgłosić także pełnomocnik.

W celu dokonania zgłoszenia należy przygotować formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport). Wyjazd należy zgłosić w urzędzie gminy lub miasta, na terenie których się zamieszkuje. Zgłoszenie jest bezpłatne, a urzędnik przyjmuje je od razu.

Jeżeli zgłaszany jest wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy i planowany jest powrót do kraju, to należy pamiętać, żeby po powrocie do Polski zgłosić powrót. Należy tego dokonać w terminie 30 dni od dnia powrotu do kraju w urzędzie gminy, na terenie której zamieszka się po powrocie. Należy przygotować formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Zgłoszenie także jest bezpłatne i urzędnik przyjmuje je od razu.

Anna Woś

Powiązane artykuły