Wjazd do Wielkiej Brytanii za okazaniem paszportu

Wjazd do Wielkiej Brytanii za okazaniem paszportu

1 lutego 2020 roku na podstawie umowy wyjścia Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściła Unię Europejską. Dodatkowo od dnia 1 lutego 2020 r. wszedł w życie okres przejściowy, który trwa do 31 grudnia br. Od 1 stycznia 2021 roku okres przejściowy wygasa a wraz z nim wchodzą w życie nowe zasady m.in. będzie to podróżowanie na wyspy z okazaniem paszportu. W tym czasie Zjednoczone Królestwo jest nadal traktowane przez UE jako państwo członkowskie. Dodatkowo nadal obowiązuje swobodny przepływ osób. Natomiast w okresie przejściowym brak jest przedstawicieli rządu brytyjskiego…

Więcej...