Koszt wyrobienia paszportu

paszport - informacje ogólne

Wyrobienie paszportu nie jest trudne, niemniej jednak nie jest darmowe. W przypadku, gdy nie przysługują nam żadne ulgi ani zniżki, opłata za wydanie takiego dokumentu wynosi 140 zł. Najdrożej jest, kiedy z własnej winy zniszczymy lub zgubimy paszport – cena za wydanie duplikatu sięga trzykrotności ceny wyjściowej.

paszport

Ulga w wysokości 50 % (koszt paszportu 70 zł) przysługuje:
– uczniom i studentom,
– emerytom,
– rencistom,
– osobom niepełnosprawnym,
– osobom utrzymywanym przez małżonka, który jest emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną,
– osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
– osobom, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej,
– kombatantom albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
– rodzicom albo małżonkom rodzica w rodzinie wielodzietnej (konieczne posiadanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny).

Ulga w wysokości 75% (koszt paszportu 35 zł) przysługuje:
– osobom, które nie ukończyły 26 lat, uczą się (studiują) i są dzieckiem z rodziny wielodzietnej (Karta Dużej Rodziny),
– dzieciom niepełnosprawnym z rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

Można skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeżeli wnioskodawcy przysługuje prawo do kilku ulg, to powinien od wybrać tą, która jest dla niego najkorzystniejsza i udokumentować prawo do skorzystania z niej.

Bezpłatne wyrobienie paszportu przysługuje:
– osobom, które ukończyły 70 lat,
– osobom, które przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę związany jest z operacją albo długotrwałym leczeniem,
– osobom, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę związany jest z operacją albo długotrwałym leczeniem,
– jeżeli paszport ma wadę techniczną,
– żołnierzom, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa (z wyłączeniem żołnierzy zawodowych).

Konieczne jest udokumentowanie prawa do całkowitego zwolnienia z opłaty.

Zniżka na wyrobienie paszportu przysługuje, jeżeli jego wymiana przed upływem terminu ważności następuje:
– z uwagi na znaczną zmianę wyglądu,
– w związku ze zmianą danych (zmiana nazwiska lub błędne dane),
– jeżeli nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple potwierdzające przekroczenie granicy.
W celu ustalenia wysokości zniżki, należy skontaktować się z punktem paszportowym, w którym składany będzie wniosek. Zniżka może zostać doliczona do przysługującej ulgi.

Co istotne, w przypadku utraty czy zniszczenia paszportu z własnej winy, opłata za wyrobienie nowego jest trzykrotnie wyższa (np. zniszczenie ważnego paszportu przy braku prawa do ulgi= 420 zł, utrata paszportu przy uldze 50% = 210 zł).

Anna Woś

Powiązane artykuły