Uważaj jakie stemple ma Twój paszport

Podróżując po świecie wizyta w nowym kraju spoza obszaru Unii Europejskiej wiąże się z dodatkową pieczątką, która jest potwierdzeniem przekroczenia granicy danego państwa. Zdarza się jednak, że niektóre miejsca turystyczne oferują dodatkowe pieczątki, które są ciekawą pamiątką związaną z konkretnym miejscem.

passport

 

W świetle prawa niektóre kraje mogą odmówić przekroczenia granicy osobom, które posiadają tego typu pieczątki. Idealnym przykładem jest Machu Picchu, które oferuje turystom pamiątkowy wpis. Według relacji podróżników tego typu problemy zdarzają się sporadycznie – wszystko zatem zależy od podejścia funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę. Paszport składa się z czterdziestu ponumerowanych stron, które zawierają wpisy urzędowe – jest to zatem jednoznaczne z utratą ważności dokumentu. Warto więc zwrócić szczególną uwagę i rozważyć ewentualne ryzyko związane z komplikacjami przy odprawach paszportowych w momencie przekraczania granicy.

 

 

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokument tożsamości jakim jest paszport traci swą ważność w chwili gdy:

  • upłynie termin ważności
  • zostanie skradziony lub ulegnie zniszczeniu
  • w związku z decyzją administracyjną zostanie unieważniony
  • zmianie ulegną personalia
  • posiadacz utraci obywatelstwo
  • osoba trzecia prześle znaleziony dokument bezpośrednio do urzędu

 

Powiązane artykuły