Utrata lub zniszczenie paszportu

paszport - informacje ogólne

Jeżeli paszport zaginął lub został uszkodzony, to należy to jak najszybciej zgłosić w punkcie paszportowym (lub w konsulacie). Jeżeli paszport został skradziony, to należy dokonać zgłoszenia dodatkowo na komisariacie policji. Dopiero po otrzymaniu zgłoszenia, paszport zostanie przez urzędnika anulowany. Gdy ktoś znajdzie paszport innej osoby, to powinien także zgłosić taką sytuację.

paszport

Utratę lub zniszczenie paszportu warto zgłosić, gdyż w ten sposób dba się o swoje bezpieczeństwo (używając paszportu, ktoś może wziąć kredyt).

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu może dokonać:

  • każdy, kto zgubił paszport, komu go skradziono lub kogo paszport został uszkodzony
  • rodzic albo opiekun prawny osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 18 roku życia) oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – jeżeli ta osoba utraciła swój paszport
  • osoba, która znalazła paszport kogoś innego.

Żeby dokonać zgłoszenia należy przygotować:

  • jeżeli paszport jest uszkodzony – to ten paszport
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy, legitymacja), jeżeli ktoś nie ma ważnego dowodu osobistego.

Przebywając na terenie Polski, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu można dokonać w dowolnym punkcie paszportowym (jeśli nastąpiła kradzież, to dodatkowo na komisariacie policji). Urzędnik od razu przyjmuje zgłoszenie. Konieczne jest napisanie przy urzędniku oświadczenia, w którym wskazuje się okoliczności utraty lub zagubienia. Urzędnik anuluje paszport w ewidencji paszportów – tej czynności nie można już cofnąć. Podczas tej samej wizyty w punkcie paszportowym można złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia paszportu jest bezpłatne. Wydanie nowego paszportu to koszt 140 zł (w przypadku braku ulgi lub zniżki).

Przebywając za granicą, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu dokonuje się w najbliższym polskim konsulacie (jeśli dokument został skradziony, to również na komisariacie policji). Konsul przyjmuje zgłoszenie od razu. Należy przy nim napisać oświadczenie o tym, w jakich okolicznościach doszło do utraty lub zagubienia paszportu. Konsul anuluje paszport w ewidencji paszportów i tej czynności nie można cofnąć. W czasie tej samej wizyty w konsulacie można złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Zgłoszenie zniszczenia lub utraty w paszportu jest w konsulacie bezpłatne. Pobierana jest natomiast opłata za wyrobienie nowego dokumentu. Informację o wysokości tej opłaty należy uzyskać we właściwym konsulacie.

Opłata za wydanie nowego paszportu jest trzykrotnie wyższa, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z własnej winy. Ocenia to urzędnik na podstawie oświadczenia.

Anna Woś

Powiązane artykuły