Wyrobienie paszportu

paszport - informacje ogólne

Wyrobienie paszportu przez osobę dorosłą – wniosek składany w Polsce.
W przypadku wyjazdu za granicę poza kraje Unii Europejskiej, konieczne jest posiadanie przy sobie paszportu. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po drodze do posiadania dokumentu, który upoważni nas do wyjazdu poza granicę Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych.

paszport

Wniosek o paszport może złożyć osoba, która chce dostać paszport oraz opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (osoba ta musi być jednak obecna podczas składania wniosku). Wniosek należy złożyć osobiście, gdyż urzędnik pobierze odciski palców. Aby wyrobić paszport należy zebrać wszystkie dokumenty (pełna lista poniżej), zapłacić za paszport oraz złożyć dokumenty w punkcie paszportowym. Potem pozostaje już tylko czekanie na termin odbioru paszportu.

Paszport jest ważny przez 10 lat. Data upływu terminu ważności znajduje się w paszporcie. Po wymianie paszportu, wizy, które były w poprzednim pozostają nadal ważne. Należy dowiedzieć się w ambasadzie kraju, którego wizę się posiada czy konieczne jest to, żeby mieć przy sobie oba paszporty.

Wniosek o wyrobienie paszportu składa się w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Opłata za jego wydanie to 140 zł, jeżeli nie posiada się żadnej ulgi ani zniżki. W przypadku utraty paszportu z własnej winy lub zniszczenia go – opłata za wyrobienie nowego paszportu jest trzykrotnie wyższa. Sposób płatności za paszport będzie różny w zależności od wybranego punktu paszportowego. Zawsze konieczne jest jednak zachowanie dowodu wpłaty.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu?

– wniosek o wydanie paszportu (nie należy go drukować samodzielnie, lecz pobrać w punkcie paszportowym),

– jedna kolorowa fotografia (musi być aktualna, maksymalnie sprzed 6 miesięcy),

– dowód wpłaty za paszport,

– dokument potwierdzający prawo do ulgi lub zwolnienia z opłaty,

– ważny, obecnie używany paszport (w przypadku jego braku – dowód osobisty),

– skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa (jeśli nastąpiła zmiana nazwiska po ślubie za granicą).

Urzędnik może także poprosić o przedłożenie innych dokumentów, jeżeli będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby składającej wniosek albo jeżeli w przedłożonych dokumentach będą sprzeczne dane.

Termin realizacji wynosi do 30 dni i podczas składania wniosku zostanie określony dokładnie. W sytuacji, gdy paszport jest pilnie potrzebny (np. śmierć bliskiej osoby), to istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego. Termin jego realizacji jest szybszy, ale jest ważny maksymalnie 12 miesięcy.

Na stronie www.obywatel.gov.pl można sprawdzić, czy paszport jest już gotowy. Informację taką można także uzyskać telefonicznie w urzędzie wojewódzkim. W obu przypadkach koniczne jest podanie numeru sprawy.

Paszport może odebrać osoba, która złożyła wniosek. Odbiera się go w punkcie paszportowym, w którym złożono wniosek. Odbierając paszport, należy sprawdzić czy dane biometryczne są poprawne (czytnik elektroniczny dostaje się od urzędnika). Poprzedni paszport należy zabrać ze sobą, gdyż zostanie on anulowany.

Anna Woś

Powiązane artykuły