Zamknięte granice z Czechami

Od 9 listopada przejazd przez granice czeską mocno ograniczony. Tylko nieliczni będą mogli ją przekroczyć. Zakaz przekraczania granic obowiązuje do odwołania. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa”.

fabric-5101374_1920

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało jednak listę wyjątków:

  • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19
  • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską
  • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE
  • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego
  • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)
  • w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami

Powiązane artykuły