Zamknięte granice z Czechami

Zamknięte granice z Czechami

Od 9 listopada przejazd przez granice czeską mocno ograniczony. Tylko nieliczni będą mogli ją przekroczyć. Zakaz przekraczania granic obowiązuje do odwołania. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało jednak listę wyjątków: cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19 posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia…

Więcej...