Paszport tymczasowy

Niektóre sytuacje życiowe zmuszają nas do nagłej podróży – podróż służbowa, podróż w sprawach rodzinnych. Przy takich sytuacjach konieczne może okazać się wyrobienie paszportu tymczasowego.

visa-3653492_1920

Paszport tymczasowy to paszport, którego termin ważności nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Nie posiada on danych biometrycznych, a czas wyrobienia takiego paszportu to 14 dni. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie kraje pozwolą nam na wjazd na ich terytorium na jego podstawie. Kiedy możesz otrzymać paszport tymczasowy?

• choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny,

• nagły przypadek, który jest związany z działalnością zawodową zainteresowanego,

• w sytuacji, gdy nie można tymczasowo pobrać od składającego wniosek odcisków palców,

• gdy zainteresowany przebywa za granicą, a jego paszport stracił ważność albo został skradziony,

• jeżeli składający wniosek nie mieszka w Polsce, ale przebywa w Polsce tymczasowo i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe,

• gdy nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywa na stałe i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe.

Powiązane artykuły