Ile będzie kosztować wyrobienie paszportu w 2021?

Do państw Unii Europejskiej możemy wjechać przy okazaniu dowodu osobistego. Jednak poza granice Unii Europejskiej potrzebny jest już paszport. Do wyrobienia paszportu ma prawo każdy obywatel Polski, a jego wyrobienie obciążone jest opłatą.

paSZZZZZZport
Wysokość opłaty za wyrobienie paszportu zależy od wieku osoby, dla której paszport jest wyrabiany. Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka do 13 lat to 30 zł, uczniowie od 13. roku życia i studenci zapłacą 70 zł, a osoby dorosłe 140 zł.
Ulga 50 proc. – paszport kosztuje 70 zł – dostępna jest dla:
– emerytów i rencistów
– osób niepełnosprawnych
– osób na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
– osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
– osób ze stałym zasiłkiem z pomocy społecznej,
– kombatantów lub ofiar represji wojennych i okresu powojennego,
– rodzica albo małżonka rodzica w rodzinie wielodzietnej posiadającego Kartę Dużej Rodziny.
Ulga 70 proc. – paszport kosztuje 35 zł – dostępna jest dla:
– osób poniżej 26 roku życia, które się uczą (na przykład studiują) i są dziećmi z rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
– osób będących dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny.

Powiązane artykuły