Paszport tymczasowy

Niektóre sytuacje życiowe zmuszają nas do nagłej podróży – podróż służbowa, podróż w sprawach rodzinnych. Przy takich sytuacjach konieczne może okazać się wyrobienie paszportu tymczasowego.

pexels-nappy-1058959

 

Paszport tymczasowy to paszport, którego termin ważności nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Nie posiada on danych biometrycznych, a czas wyrobienia takiego paszportu to 14 dni. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie kraje pozwolą nam na wjazd na ich terytorium na jego podstawie.
Kiedy możesz otrzymać paszport tymczasowy?
choroba lub pogrzeb kogoś z rodziny,
nagły przypadek, który jest związany z działalnością zawodową zainteresowanego,
w sytuacji, gdy nie można tymczasowo pobrać od składającego wniosek odcisków palców,
gdy zainteresowany przebywa za granicą, a jego paszport stracił ważność albo został skradziony,
jeżeli składający wniosek nie mieszka w Polsce, ale przebywa w Polsce tymczasowo i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe,
gdy nie mieszka w Polsce i tymczasowo przebywa za granicą, ale w innym państwie niż tym, w którym przebywa na stałe i chce wrócić do miejsca, w którym przebywa na stałe.

Powiązane artykuły