Wyrobienie paszportu dla dziecka

paszport - informacje ogólne

Jeżeli dziecko będzie podróżowało po krajach Unii Europejskiej, to będzie potrzebowało paszportu albo dowodu osobistego dla dziecka. Jeśli dziecko wyjeżdża poza Unię Europejską, to musi mieć paszport.

paszport dla dziecka

Wniosek o paszport dla dziecka mogą złożyć:

 • rodzice (przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje)
 • opiekunowie prawni (przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje)
 • jeden z rodziców / opiekunów prawnych, jeżeli:
  – drugi rodzic / opiekun prawny udzieli zgody pisemnej (konsul, urzędnik punktu paszportowego albo notariusz musi potwierdzić zgodność podpisu drugiego rodzica na pisemnej zgodzie),
  – posiada orzeczenie sądu z informacją, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  – ma orzeczenie sądu rodzinnego ze zgodą sądu na wydanie paszportu dla dziecka,
  – ojciec dziecka jest nieznany,
  – jeden z rodziców nie żyje.

Obecność dziecka w wieku do 5 lat nie jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport. Jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, to musi być obecne przy składaniu wniosku. Gdy dziecko ukończyło 12 lat, to urzędnik pobierze odciski palców dziecka. Jeśli dziecko ma ukończone 13 lat, to musi się podpisać na wniosku o wydanie paszportu.

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty i zapłacić za paszport. Dokumenty należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce (odpowiednio – w konsulacie, jeżeli wniosek jest składany za granicą). Następnie, po upływie wyznaczonego terminu, można odebrać paszport.

Paszport dla dziecka jest ważny 5 lat. Data upływu terminu ważności paszportu jest w nim podana. Co ważne, paszport wyrabiany dla dziecka w wieku 13-17 lat jest ważny przez 10 lat.

Koszt wydania paszportu dla dziecka to 30 zł (dla dziecka w wieku 13-17 lat to 70 zł). Jeżeli dziecko jest z wielodzietnej rodziny (posiadającej ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny), to koszt wynosi 15 zł. (dla dziecka w wieku 13-17 lat to 35 zł). Co ważne, jeżeli wniosek jest składany za granicą, to w konsulacie należy uzyskać informację o opłacie za paszport dla dziecka. Za paszport dla dziecka nie jest pobierana opłata, jeżeli przebywa ono w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem albo operacją. Opłaty nie pobiera się także, gdy paszport ma wadę techniczną.

Na wyrobienie paszportu dziecka jest udzielana zniżka w opłacie, gdy wymienia się go na nowy przed upływem terminu ważności, jeżeli:

 • zmienił się wygląd dziecka (gdy wygląda ono zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie)
 • zmieniły się dane dziecka (zmiana nazwiska, zamieszczona błędna data urodzenia)
 • brak jest miejsca na kolejne wizy lub stemple potwierdzające przekroczenie granicy.

Należy wówczas w punkcie paszportowym dowiedzieć się, ile należy zapłacić za wydanie paszportu.
Co istotne, jeżeli paszport dziecka zostanie utracony lub zniszczony z własnej winy, to opłata za wyrobienie nowego paszportu jest trzykrotnie wyższa. W zależności od punktu paszportowego różne są sposoby płatności, więc we właściwym punkcie należy uzyskać informację, jak można zapłacić. Konieczne jest zachowanie dowodu wpłaty.


Co należy przygotować?

 • Wniosek o wydanie paszportu – pobiera się go w punkcie paszportowym (lub konsulacie), nie należy drukować samodzielnie.
 • Jedna kolorowa i aktualna fotografia dziecka – musi być zrobiona maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Dowód wpłaty za paszport.
 • Pisemna zgoda obojga rodziców / opiekunów prawnych (gdy jest obecny tylko jeden rodzic, to jego pisemna zgoda musi być potwierdzona przez konsula, urzędnika punktu paszportowego albo notariusza).
 • Pisemna zgoda jednego rodzica / opiekuna prawnego oraz jeden ze wskazanych dokumentów:
  – orzeczenie sądu z informacją, ze drugi rodzic nie ma prawa decydowania o wydaniu paszportu dla dziecka,
  – orzeczenie sądu rodzinnego ze zgodą na wydanie paszportu dla dziecka,
  – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka – jeżeli ojciec jest nieznany,
  – akt zgonu drugiego rodzica,
 • Ważny paszport dziecka lub jego dowód osobisty, gdy dziecko posiada już taki dokument.
 • Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeżeli taka jest w posiadaniu.

Urzędnik może zażądać ponadto innych dokumentów, gdy będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka albo w przedstawionych dokumentach będą sprzeczne dane.


Czas oczekiwania na wydanie paszportu to 30 dni. Przy składaniu wniosku urzędnik poda dokładny termin realizacji. W pilnej sytuacji (np. pogrzebu członka rodziny) można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego. Otrzymuje się go szybciej, ale ma krótszy termin ważności (maksymalnie 12 miesięcy).

Na stronie www.obywatel.gov.pl można się dowiedzieć, czy paszport jest już gotowy. Informację taką można też uzyskać telefonicznie w urzędzie wojewódzkim. W obu przypadkach należy podać numer sprawy.

Paszport dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Należy go odebrać osobiście w tym punkcie paszportowym (za granicą – w konsulacie), w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze trzeba pokazać swój dokument tożsamości. Należy także przenieść poprzedni paszport dziecka (jeżeli taki jest) – zostanie on anulowany. Jeżeli wniosek był składany w konsulacie, to w przypadku trudności z dojazdem, konsul może zwolnić z osobistego odbioru paszportu.

Tekst: Anna Woś

Powiązane artykuły