Uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka

paszport - informacje ogólne

Co do zasady dzieci do lat 18 nie muszą mieć dowodu osobistego, ale by wyjechać z dzieckiem za granicę, przykładowo do innego państwa Unii Europejskiej, należy wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Jest on też potrzebny, jeśli chce się z dzieckiem podróżować po krajach strefy Schengen. Sprawę można załatwić w urzędzie, przez Internet, a w niektórych przypadkach także poza urzędem.

dowód osobisty małoletniego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu dziecka może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Istotne jest, że dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Co należy przygotować?

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego (można go wydrukować ze strony www.obywatel.gov.pl i wypełnić w domu, można go także pobrać w urzędzie gminy, można także poprosić urzędnika o wydrukowanie już wypełnionego formularza z systemu)
  • zdjęcie dziecka do dowodu
  • dowód osobisty lub paszport osoby, która składa wniosek.

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, a po jego złożeniu otrzymuje się potwierdzenie. Wydane dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne. Czas oczekiwania wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku (termin ten może być dłuższy w szczególnych przypadkach, o których poinformuje urzędnik). Przez Internet można się dowiedzieć, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Dowód osobisty dla dziecka należy odebrać w urzędzie, w którym wniosek o jego wydanie został złożony. Trzeba to zrobić osobiście, a przy odbiorze przedłożyć swój dokument tożsamości. Należy również zabrać dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeżeli ma taki. Dowód osobisty osobisty można odebrać samodzielnie (dziecko nie musi być przy tym obecne), jeżeli wniosek był składany dla dziecka do 5 roku życia, albo jeśli był składany dla dziecka starszego w jego obecności.

Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat jest ważny przez 5 lat, a dla dziecka starszego ważny jest 10 lat.

W celu złożenia wniosku przez Internet należy mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Należy na stronie www.epuap.gov.pl odnaleźć usługę „Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego” i wybrać przycisk „załatw sprawę”. Koniecznie jest zalogowanie się na koncie na platformie ePUAP i wybrać właściwy urząd gminy, w którym wniosek zostanie złożony, a następnie odebrany. W następnej kolejności wypełnia się formularz i dołącza zdjęcie dziecka. Pismo należy podpisać i wysłać do urzędu gminy. Kiedy urząd rozpocznie realizację wniosku, to na koncie ePUAP pojawi się potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki temu można przez Internet sprawdzić, czy dokument jest już gotowy do odbioru w urzędzie.

Mogą się również pojawić sytuacje, w których nie można się udać do urzędu aby złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego (mogą to być np. choroba lub niepełnosprawność). Można wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym się przebywa. Należy się w tym celu skontaktować z najbliższym urzędem gminy. Urzędnikowi należy wyjaśnić sytuację oraz podać dane swoje i dziecka / podopiecznego. Wniosek można wydrukować i wypełnić samodzielnie albo poprosić urzędnika i wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu. Konieczne jest przygotowanie zdjęcia dziecka. Urzędnik odwiedzi w wyznaczonym terminie i odbierze dokumenty. Jeżeli z uwagi na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek przyjęto poza urzędem, to dowód może odebrać pełnomocnik.

Anna Woś

Powiązane artykuły