Czy paszport tymczasowy jest opłacalny?

Tak samo jak w przypadku paszportu zwykłego, paszport tymczasowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granic. Różnicą jest to, że paszport tymczasowy wydawany jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a jego wydanie następuje znacznie szybciej.

passport-2642172_1920

Nie posiadasz paszportu, ale nagle z jakiegoś powodu musisz wyjechać? Dowód osobisty nie wystarczy do przekroczenia granic kraju, do którego musisz pilnie wyjechać? W takich sytuacjach może cię uratować paszport tymczasowy. Dokument ten jest wystawiany tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Przypomnijmy, że chodzi o taki sytuacje, jak:

  1. Wyjazd związany ze sprawami zawodowymi.
  2. Choroba lub śmierć członka rodziny, który mieszka za granicą.

We wspomnianych sytuacjach, zawsze potrzebny jest dowód zaistniałej sytuacji, który trzeba dołączyć do wniosku o wydanie paszportu. Poza wspomnianymi sytuacjami, występują również inne przypadki nagłe i równie ważne:

Powiązane artykuły