E-wizy

Na terenie Unii Europejskiej przy przekraczaniu niektórych granic, można podróżować bez zbędnych kontroli czy wiz. Poza strefą Schengen trzeba już być już jednak gotowym na kontrolę paszportową, a nawet na posiadanie wizy. O wizę trzeba zabiegać zazwyczaj z wyprzedzeniem. Aktualnie jednak coraz więcej państw wychodzi z propozycją ubiegana się o wizę drogą online.

laptop-336373_1920

Wiza uprawnia osobę do wjazdu i pobytu na terytorium danego kraju. Wyróżnia się dwa rodzaje wiz: wizy Schengen i wizy krajowe. Wiza Schengen oznaczona jest symbolem “C”. Wydawana jest cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu. Wiza krajowa oznaczona symbolem “D” uprawnia z kolei do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu, do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy).

Coraz większa ilość państw wprowadza e-wizy, czyli elektroniczne odpowiedniki wizy. Jest to z pewnością wygodniejsze wyjście w porównaniu do papierowej, tradycyjnej wersji. Cały proces ubiegania się o taką wizę odbywa się drogą online. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu. Trzeba wejść na stronę Evisa Express i wypełnić odpowiedni wniosek. Przyda się mieć przy sobie swój paszport. Przy wypełnianiu wniosku konieczne może być podanie daty wjazdu oraz wysłanie swojego zdjęcia. Czas oczekiwania na e-wizę zależy od konkretnego kraju, do którego planujemy wyjechać.

Powiązane artykuły