Paszporty Tychy

Paszporty Tychy

Informacje o biurze paszportowym w Tychach. Adres, telefon, godziny otwarcia, e-mail, mapa i zdjęcie budynku – wszystko w jednym miejscu.

Więcej...

Paszporty Bytom

Paszporty Bytom

Informacje o biurze paszportowym w Bytomiu. Adres, telefon, godziny otwarcia, e-mail, mapa i zdjęcie budynku – wszystko w jednym miejscu.

Więcej...

Paszporty Katowice

Paszporty Katowice

Informacje o biurze paszportowym w Katowicach. Adres, telefon, godziny otwarcia, e-mail, mapa i zdjęcie budynku – wszystko w jednym miejscu.

Więcej...

Informacje ogólne o paszporcie

Informacje ogólne o paszporcie

Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Można z nim podróżować za granicę, także do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Polski paszport może mieć każdy obywatel Polski. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sąd lub prokuratora skieruje wniosek o odmowę wydania paszportu lub jego unieważnienie. W paszporcie znajdują się następujące dane: nazwisko, imię lub imiona, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, podpis (wyjątkiem są dzieci do 13. roku życia oraz osoby, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą się podpisać samodzielnie), numer PESEL, data wydania i data końca ważności paszportu,…

Więcej...